2020, ГОДИНА

Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.10-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : Набавка добара – контејнери Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : Партија 1: набавка резервних делова за водовод Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВР
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.3.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : рад возила и грађевиске механизације II Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-17-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – вибропресованих бетоснких цеви – II Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОС
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.12-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – прикључци за трактор Партија – предњи тракторски управљач 136 ксПредња кашика за утовар (управљачка к
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.13-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – плато приколица носивости 6-9 т Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.3-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добара – уља, мазива и антифриза Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-13-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА резервних делова за водовод – партија 1 и набавка сервисираних водомера партија 2 Подаци о врсти поступка јав
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-12-1.2.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге – услуга обезбеђења објекта Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛА
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНВВ-11-1.1.8-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ореме : ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА-БАГЕР Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-10-1.2.3-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге одржавања електро и рачунарске опреме (водовод) -ЈНМВ-10-1.2.3-2020 Подаци о врсти поступка јавне наба
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-09-1.2.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге обезбеђења објекта -ЈНМВ-09-1.2.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДН
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-08-1.11-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра: тракторска косачица са руком и тарупом-ЈНМВ-08-1.11-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-06-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ВИБРОПРЕСОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ ЈНМВ-06-1.1.6-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ В
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА рад возила и грађевинске механизације-ЈНМВ-07-1.3.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЈНМВ-05-1.1.7-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – ТЕРЕТНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-04-1.1.2-2020 Пода
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МОТОРНО ГОРИВО ЈНВВ-03-1.1.2-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНО
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ-02-1.1.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ В
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.2.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, РЕГИСТРАЦИЈА И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂШЕВИНСКИХ МАШИНА
ПОГЛЕДАЈТЕ

2019 ГОДИНА

Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – пумпе за воду –
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019 Предмет јавне набавке је набавка радова на систему водоснабдевања Кукићи – Лип
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-17-1.1.12/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-17-1.1.12/2019 Предмет јавне набавке је набавка опреме за зимску службу:  1. партија 1 – сн
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.5/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-16-1.1.5/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за возила и грађевинску мех
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.8/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-15-1.1.8/2019 Набавка нисконосће приколице са 3 осовине – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.5-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-14-1.1.5-2019 Предмет јавне је набавка добара – резервних делова за грађевинску механизациј
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-13-1.2.1-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-12-1.2.1-2019 Предмет јавне је набавка услуга – услуге обезбеђења објекта – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШ
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.5-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-12-1.1.5-2019 Предмет јавне је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизациј
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-11-2.2/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-11-2.2.2-2019 Предмет јавне је израда елабората о резервама подземних вода на
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.4-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.4-2019 Предмет јавне набавка резервних делова за водовод партија 1 – ПО
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6-2019 Предмет јавне набавка добара – вибропресованих бетонских цеви –
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.3-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.3-2019 Предмет јавне набавка добара – уља,мазива и антифриза Oзнака из
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1-2019 Предмет јавне набавка рад возила и грађевинске механизације Oзнака из општег р
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-06-1.1.4-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-06-06-1.1.4-2019 Предмет јавне набавка резерних делова за водовод партија 1. и набавка серви
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.11-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.11-2019 Предмет јавне набавке је ново теренско путничко возило Oзнака из општег речни
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-04-1.2.3-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-04-1.2.3-2019 Предмет јавне набавке је набавка  одржавања основних средстава Oзнака из опште
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.7-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.7-2019 Предмет јавне набавке је набавка  Набавка новог специјалног возила за одношење
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2-2019 Предмет јавне набавке je: набавка мотрног горива – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –
ПОГЛЕДАЈТЕ

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1.-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1.-2019   Предмет јавне набавке je: набавка електричне енергије – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОГЛЕДАЈТЕ