Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.12-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА добра – прикључци за трактор

  1. Партија – предњи тракторски управљач 136 кс
  2. Предња кашика за утовар (управљачка кашика за трактор)

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 533 од 16.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

03.07.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 (преузмите)

03.07.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 (преузмите)