Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.5-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка  ЈНМВ-12-1.1.5-2019
Предмет јавне је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију – партија 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА