Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.11-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.11-2019

Предмет јавне набавке је ново теренско путничко возило

Oзнака из општег речника набавки: 34110000

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР