Јавна набавка ЈНМВ-13-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА резервних делова за водовод – партија 1 и набавка сервисираних водомера партија 2

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 503 од 05.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

24.06.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 (преузмите)

24.06.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 (преузмите)

10.07.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 (преузмите)