Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА : Партија 1: набавка резервних делова за водовод

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 575 од 29.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

04.09.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

24.09.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)