Јавна набавка ЈНМВ-12-1.2.1-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА услуге – услуга обезбеђења објекта

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 497 од 04.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

03.07.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)