• ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Јаћимовић Миодраг, директор
 • По решењу Скупштине града Чачка број:06-268/18-I од 22,23 и 26 новембар 2018.године именован на четири године.
 • Јаћимовић Миодраг рођен је 18.04.1956.године у Лучанима.
 • Подаци о. образовању:
  •  Средња :Техничка школа
  • Виша школа: Струковне студије банкарство, књиговодство и финансије
  • Факултет: Дип.менаџер индустријско економски менаџмент
  • Радно искуство:
  • – ЈКП “Дубоко“ Ужице – координатор са локалном самоуправом – Руководилац трансфер станице Чачак од 01.02.2013 до 09.12.2018.
  • -ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
  • -председник Управног одбора ЈКП “Дубоко“ Ужице од 07.11.2012 до 15.04.2013.
  • – Предузеће за производњу,промет и услуге „Живимиокомерц“ Чачак – комерцијални послови,трговина увоз
  • -извоз пољопривредних производа од 01.01.1997 до 15.09.2008.
  • Говори  и пише француски језик, користи се енглеским језиком.
  • Познаје рад на рачунару.

email adresa: direktor@jkpmoravac.rs