Јавна набавка ЈНМВ-13-1.2.1-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка  ЈНМВ-12-1.2.1-2019
Предмет јавне је набавка услуга – услуге обезбеђења објекта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР