Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – ТЕРЕТНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-04-1.1.2-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 73 ОД 04.02.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)


12.02.2020. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: (преузмите)

20.02.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

03.03.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ И ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)