Јавна набавка ЈНМВ-04-1.2.3-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-04-1.2.3-2019

Предмет јавне набавке је набавка  одржавања основних средстава

Oзнака из општег речника набавки: 5000000

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР