Јавна набавка ЈНВВ-11-1.1.8-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА ореме : ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА-БАГЕР

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 437 од 28.05.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)