Јавна набавка ЈНМВ-07-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА рад возила и грађевинске механизације-ЈНМВ-07-1.3.1-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 208 од 19.03.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)