Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1-2019
Предмет јавне набавка рад возила и грађевинске механизације

Oзнака из општег речника набавки: 45230000, 45232411 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОЕЛИ УГОВОРА