Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.3-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.3-2019
Предмет јавне набавка добара – уља,мазива и антифриза

Oзнака из општег речника набавки: 092111100

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ