Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА ДОБАРА – МОТОРНО ГОРИВО ЈНВВ-03-1.1.2-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 45 ОД 23.01.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

24.02.2020. ПИТАЊЕ И ОДГОВОР – НИС (преузмите)

06.03.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

27.03.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузтмите)