Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019
Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – пумпе за воду – ПАРТИЈА 3

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ О ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИСПРАВКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЛЕИ УГОВОРА