Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.1-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ-02-1.1.1-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 34 ОД 21.01.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

28.02.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

11.03.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)