Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.5/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка  ЈНМВ-16-1.1.5/2019
Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију – Пнеуматици – партија 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ