Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1.-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1.-2019

 

Предмет јавне набавке je: набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – измена 24.1.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА