Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.4-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.4-2019
Предмет јавне набавка резервних делова за водовод партија 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ