Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.10-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА : Набавка добара – контејнери

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 578 од 29.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

24.09,2020, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

24.09.2020, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)