Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6-2019
Предмет јавне набавка добара – вибропресованих бетонских цеви

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ