Јавна набавка ЈНМВ-01-1.2.4-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, РЕГИСТРАЦИЈА И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂШЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-01-1.2.4-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

31. 01. 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

05.02.2020. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ