Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.8/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка  ЈНМВ-15-1.1.8/2019
Набавка нисконосће приколице са 3 осовине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ