Јавна набавка ЈНМВ-11-2.2/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-11-2.2.2-2019
Предмет јавне је израда елабората о резервама подземних вода на извориштима Грушевац и Кукући

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР