ЈКП Моравац у бројкама !

4020
Корисника Водоводне мреже (3930 домаћинстава и 90 привредних субјеката)
970.000 м3
Производња здраве пијаће воде у току године
23
Број запослених радника
12
Села које одржавамо на територији Града Чачка