Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019
Предмет јавне набавке је набавка радова на систему водоснабдевања Кукићи – Липница (израда шахти) – ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ