Јавна набавка ЈНМВ-17-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА добра – вибропресованих бетоснких цеви – II

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НА БАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 569 од 29.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

17.07.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмире)

23.07.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)