Јавна набавка ЈНМВ-10-1.2.3-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА услуге одржавања електро и рачунарске опреме (водовод) -ЈНМВ-10-1.2.3-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 424 од 20.05.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

05.06.2020 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

05.06.2020 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

22.06.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАТИЈА 1

22.06.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАТИЈА 2