Јавна набавка ЈНМВ-17-1.1.12/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка  ЈНМВ-17-1.1.12/2019
Предмет јавне набавке је набавка опреме за зимску службу: 

1. партија 1 – снежни плуг

2. парија 2 – посипач соли

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2