Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.3-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА добара – уља, мазива и антифриза

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 510 од 05.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

23.06. 2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

10.07.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)