Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.13-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА добра – плато приколица носивости 6-9 т

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 521 од 12.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

29.06.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)