Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА ДОБАРА – ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЈНМВ-05-1.1.7-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 79 ОД 06.02.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

26.02.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

09.03.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)