Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2-2019

Предмет јавне набавке je: набавка мотрног горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР