Јавна набавка ЈНМВ-18-1.3.1-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА : рад возила и грађевиске механизације II

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 572 од 29.06.2020


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

17.07.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

30.07. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)