Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019
Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

– OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКРЉУЧЕНОМ УГОВОРУ