ПРЕДСЕДНИК: МИРОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ

 Рођен 13.07.1948.године у Качулицама општина Чачак. Средњу електритехничку школу ”Никола Тесла” завршио у Нишу, а електротехнички факултет у Сарајеву. Након дипломирања око две године радио у фабрици ”Цер” Чачак у развојном бироу на месту пројектанта индустријске пећи. Након тога 1977. године прелази у Београдску индустрију пива Београд ООУР фабрика слада у Чачку, где ради на пословима шефа електроодржавања, а затим на пословима руководиоца енергетике и електричног одржавања. У том периоду именован је за заменика директора фабрике.

Средином 1982. године изабран је за директора фабрике слада. Реорганизацијом БИП-а спајају се фабрика слада и фабрика пива у Чачку 1993.године и бира се за директора на тој функцији где остаје до краја 1999.године. Остали радни век проводи на пословима помоћника и саветника генералног директора БИП-а.

Учесник је у општинском одбору за довод природног гаса у Чачку. Његовом заслугом природни гас користио се као енергент у фабрици међу првима у Чачку.

У једном периоду био је председник Надзорног одбора ЈКП”Водовод” Чачак.

Ожењен је и има двоје деце. Од 2013.године у пензији.

  • ЧЛАН:  Слободан Илић, дипл. правник
  • Илић Слободан,рођен 28.12.1958.г. у Мрчајевцима, ожењен и отац двоје деце. После завршене гимназије у Чачку,1977 г. уписао Правни факултет у Београду и на истом дипломирао 1981.г. У међувремену положио правосудни испит. Радни однос засновао у ГП“Хидроградња“ у Чачку 1983, а 1987 прелази у тадашњи СДК на пословима шефа општих послова.Од 2003.г.до данас обављам послове шефа службе НБС за принудну наплату која има седиште у Крагујевцу.
  •  
  • ЧЛАН:  Драгица Вујанић, дипл.ецц – представник запслених –  по решењу 06-285/18-I OD 21,22,24 и 25.12.2018. године.