Јавна набавка ЈНМВ-06-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА ВИБРОПРЕСОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ ЈНМВ-06-1.1.6-2020

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БРОЈ 214 ОД 20.03.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (преузмите)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преузмите)

20.03.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (преузмите)

02.04.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЋЕНОМ УГОВОРУ (преузмите)