Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – пумпе за воду – ПАРТИЈА 3 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019 Предмет јавне набавке је набавка радова на систему водоснабдевања Кукићи – Липница (израда шахти) – ПАРТИЈА 2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ …

Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.5/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-16-1.1.5/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију – Пнеуматици – партија 2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.8/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-15-1.1.8/2019 Набавка нисконосће приколице са 3 осовине – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГВОРА – ОБАВЕШТЕЊЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.5-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-14-1.1.5-2019 Предмет јавне је набавка добара – резервних делова за грађевинску механизацију – пнеуматици – ПАРТИЈА 2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-13-1.2.1-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-12-1.2.1-2019 Предмет јавне је набавка услуга – услуге обезбеђења објекта – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА …

Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.5-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка  ЈНМВ-12-1.1.5-2019 Предмет јавне је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију – партија 1 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА …

Јавна набавка ЈНМВ-11-2.2/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-11-2.2.2-2019 Предмет јавне је израда елабората о резервама подземних вода на извориштима Грушевац и Кукући – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – …