Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.4-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.4-2019 Предмет јавне набавка резервних делова за водовод партија 1 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДЛУКА О …

Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6-2019 Предмет јавне набавка добара – вибропресованих бетонских цеви – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ …

Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.3-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.3-2019 Предмет јавне набавка добара – уља,мазива и антифриза Oзнака из општег речника набавки: 092111100 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – …

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1-2019 Предмет јавне набавка рад возила и грађевинске механизације Oзнака из општег речника набавки: 45230000, 45232411  – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – …

Јавна набавка ЈНМВ-06-1.1.4-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-06-06-1.1.4-2019 Предмет јавне набавка резерних делова за водовод партија 1. и набавка сервисираних водомера партија 2. Oзнака из општег речника набавки: 39370000 …

Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.11-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.11-2019 Предмет јавне набавке је ново теренско путничко возило Oзнака из општег речника набавки: 34110000 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА …

Јавна набавка ЈНМВ-04-1.2.3-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-04-1.2.3-2019 Предмет јавне набавке је набавка  одржавања основних средстава Oзнака из општег речника набавки: 5000000 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА …

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.7-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.7-2019 Предмет јавне набавке је набавка  Набавка новог специјалног возила за одношење смећа – Аутосмећар      Oзнака из општег речника набавки: …

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2-2019 Предмет јавне набавке je: набавка мотрног горива – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – …

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1.-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1.-2019   Предмет јавне набавке je: набавка електричне енергије – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – измена 24.1.2019. – ОДЛУКА О …