Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЈНМВ-05-1.1.7-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И …

Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – ТЕРЕТНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-04-1.1.2-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ …

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МОТОРНО ГОРИВО ЈНВВ-03-1.1.2-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ-02-1.1.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.2.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, РЕГИСТРАЦИЈА И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂШЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-01-1.2.4-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У …

Надзорни одбор

ПРЕДСЕДНИК: МИРОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ  Рођен 13.07.1948.године у Качулицама општина Чачак. Средњу електритехничку школу ”Никола Тесла” завршио у Нишу, а електротехнички факултет у Сарајеву. Након дипломирања око две године радио у фабрици …

Директор

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Јаћимовић Миодраг, директор По решењу Скупштине града Чачка број:06-268/18-I од 22,23 и 26 новембар 2018.године именован на четири године. Јаћимовић Миодраг рођен је 18.04.1956.године у Лучанима. Подаци о …

Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.3/2019 Предмет јавне набавке је набавка радова на систему водоснабдевања Кукићи – Липница (израда шахти) – ПАРТИЈА 2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – пумпе за воду – ПАРТИЈА 3 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ …

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке: Јавна набавка ЈНМВ-18-1.1.4/2019 Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ …