Јавна набавка ЈНМВ-10-1.2.3-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге одржавања електро и рачунарске опреме (водовод) -ЈНМВ-10-1.2.3-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ …

Јавна набавка ЈНМВ-09-1.2.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге обезбеђења објекта -ЈНМВ-09-1.2.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О …

Јавна набавка ЈНМВ-08-1.11-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра: тракторска косачица са руком и тарупом-ЈНМВ-08-1.11-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА …

Дежурни радници у временском периоду од 28.03.-29.03.2020. године.

На основу Одлуке о оргазивоњу рада ЈКП ”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања од 18.03.2020.године, именују се следећи запослени радници који ће дежурати у временском периоду од 28.03.-29.03.2020.године. Держирни …

Јавна набавка ЈНМВ-06-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ВИБРОПРЕСОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ ЈНМВ-06-1.1.6-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О …

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА рад возила и грађевинске механизације-ЈНМВ-07-1.3.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Одлука о организовању рада у ЈКП”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања (”Сч-Гл.РС”, број 29/20 15.03.2020.госдине, Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања (”Сл.Гл.РС”, број 31/20 од 16.03.2020.године), Закључка Владе …