Јавна набавка ЈНМВ-10-1.2.3-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге одржавања електро и рачунарске опреме (водовод) -ЈНМВ-10-1.2.3-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ …

Јавна набавка ЈНМВ-09-1.2.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге обезбеђења објекта -ЈНМВ-09-1.2.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О …

Јавна набавка ЈНМВ-08-1.11-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра: тракторска косачица са руком и тарупом-ЈНМВ-08-1.11-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА …

Јавна набавка ЈНМВ-06-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ВИБРОПРЕСОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ ЈНМВ-06-1.1.6-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О …

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА рад возила и грађевинске механизације-ЈНМВ-07-1.3.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.7-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЈНМВ-05-1.1.7-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И …

Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – ТЕРЕТНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-04-1.1.2-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ …

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.2-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МОТОРНО ГОРИВО ЈНВВ-03-1.1.2-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ-02-1.1.1-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.2.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, РЕГИСТРАЦИЈА И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И ГРАЂШЕВИНСКИХ МАШИНА ЈНМВ-01-1.2.4-2020 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У …