Дежурни радници у временском периоду од 28.03.-29.03.2020. године.

На основу Одлуке о оргазивоњу рада ЈКП ”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања од 18.03.2020.године, именују се следећи запослени радници који ће дежурати у временском периоду од 28.03.-29.03.2020.године. Держирни …

Одлука о организовању рада у ЈКП”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања (”Сч-Гл.РС”, број 29/20 15.03.2020.госдине, Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања (”Сл.Гл.РС”, број 31/20 од 16.03.2020.године), Закључка Владе …