Јавна набавка ЈНМВ-20-1.1.10-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : Набавка добара – контејнери Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНМВ-19-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : Партија 1: набавка резервних делова за водовод Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ …

Јавна набавка ЈНМВ-18-1.3.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА : рад возила и грађевиске механизације II Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА …

Јавна набавка ЈНМВ-17-1.1.6-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – вибропресованих бетоснких цеви – II Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НА …

Јавна набавка ЈНМВ-16-1.1.12-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – прикључци за трактор Партија – предњи тракторски управљач 136 ксПредња кашика за утовар (управљачка кашика за трактор) Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА …

Јавна набавка ЈНМВ-15-1.1.13-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добра – плато приколица носивости 6-9 т Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА …

Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.3-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА добара – уља, мазива и антифриза Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И …

Јавна набавка ЈНМВ-13-1.1.4-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА резервних делова за водовод – партија 1 и набавка сервисираних водомера партија 2 Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА …

Јавна набавка ЈНМВ-12-1.2.1-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА услуге – услуга обезбеђења објекта Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ …

Јавна набавка ЈНВВ-11-1.1.8-2020

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ореме : ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА-БАГЕР Подаци о врсти поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ ЗА ЧЛАНОМ 39. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОДЛУКОМ О …