Прикључење на водоводну мрежу

Радници ЈКП Моравац су извели прикључење домаћинства породице Лакатош (ромске породице) у МЗ Мрчајевци – Стојановића пут