План и програм пословања за 2022. годину

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), чл. 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016) и чл. 41. Статута, („Сл. лист града Чачка“ бр. 16/2013), Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници бр.17 од 15.12.2021. год. донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП » МОРАВАЦ » МРЧАЈЕВЦИ
ЗА 2022.ГОДИНУ