Тромесечни извештај за период од 01.01. до 30.09.2018.

 – извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања За периодод 01.01.2018.годинедо 30.09.2018. године – квартални извештај – извештај о степену усклађености – извештај градског већа