ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01.2016.годинедо 31.12.2016. године Чачак, 27.01.2017.година    I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословнооиме:                      Јавнокомуналнопредузеће “Моравац” Мрчајевци Седиште:                                 Милоја Стојановића бб Претежнаделатност:             Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Матичниброј:                        07298269 ПИБ:                                       100483147 …

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА до 30.09.2016.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За периодод 01.01.2016.године до 30.09.2016. године    I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословнооиме:                      Јавнокомуналнопредузеће “Моравац” Мрчајевци Седиште:                                 Милоја Стојановића бб …